Welkom op het InfinitCare SAM portaal

Het InfinitCare Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen zorgaanbieders en derde partijen. Leveranciers van zorgaanbieders verstrekken deze gegevens. Als een spin in het web leest InfinitCare deze gegevens in, verwerkt en controleert ze en stelt bestanden samen voor derde partijen, zoals Stichting KiBG. Zo probeert InfinitCare een goed gesprek over zorgresultaten te voorzien van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen verrijkt worden met cliënt- en trajectkenmerken. InfinitCare fungeert als Trusted Third Party (TTP) en partijen zijn zo verzekerd dat de gegevens op veilige en juiste wijze worden uitgewisseld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen.

 

Aan de slag

Wat kunt u hier doen?

SAM

Het InfinitCare Portaal maakt het zorgaanbieders mogelijk om op veilige wijze gegevens over cliëntervaring en uitkomsten te delen met verschillende instanties.

Zorgverantwoording

Wilt u op veilige wijze informatie aan derde partijen leveren? Het InfinitCare Portaal maakt aanleveringen aan bijvoorbeeld CBS of het Zorginstituut Nederland mogelijk.

Meer doen met uitkomsten

Beschikt u over metingen, maar doet u er weinig mee? Dat is jammer. Wij kunnen u helpen om deze metingen te gebruiken om uw behandelingen te verbeteren.