nieuws

InfinitCare op Congres Sociaal Domein


‘Als de armoede niet verder oploopt, zijn we al een heel eind.’ Dat zei minister Carola Schouten deze zomer in een interview in Binnenlands Bestuur. Haar bescheiden doel is alweer achterhaald. De prijsstijgingen gaan hard, en inmiddels komen ook steeds meer middeninkomens in de knel. Minister Schouten belicht op 8 december tijdens het Congres Sociaal Domein op 8 december a.s. de actuele situatie en haar plannen voor meer bestaanszekerheid, voor de korte en lange termijn. Ze zal in haar bijdrage ook toelichten hoe ze samen met gemeenten de overheid een menselijker gezicht wil geven.

InfinitCare verzorgt sessie

Op basis waarvan maak je sociale keuzes? Een aspect dat (te) weinig aandacht heeft bij gemeenten zijn de uitkomsten van aanbieders. Zonder uitkomsten worden deze keuzes op basis van volume of prijs gemaakt met ongewenste consequenties tot gevolg. InfinitCare maakt deze uitkomsten voor vele gemeenten en aanbieders inzichtelijk.

Wat bereik je met beperkte middelen in het sociaal domein? Is de geleverde inzet effectief en efficiënt? Worden doelen van zorginterventies behaald? Hoe beoordeel ik de kwaliteit van zorgaanbieders? Sociaal Domein Fryslân, de samenwerkende Friese gemeenten, verzamelen al jaren uitkomsten, zodat ze een begin kunnen maken met de beantwoording van deze vragen. Een kopgroep van aanbieders heeft in deze regio’s uitkomsten met elkaar gedeeld en de betekenis verkend. Met hun bevindingen zijn zij het gesprek aangegaan met gemeenten. In deze deelsessie neemt Han Laarhuis van InfinitCare u mee in de lessen van deze aanbieders en gemeenten, de mogelijkheden en beperkingen van uitkomsten, en de valkuilen van een gesprek hierover. Dit helpt u om uitkomsten in te zetten voor een beter sociaal domein voor uw inwoners.

Wilt u erbij zijn? Of wilt u tijdens het congres een demo ontvangen van wat InfinitCare en het Gemeenteportaal voor u kan doen? Laat het ons weten!