Verwerking van bestanden

Wanneer uw EPD- en of ROM-leverancier de bestanden niet automatisch aanlevert bij InfinitCare kunt u de gemaakte bestanden via het Dashboard ook inlezen. Tevens ziet u hier, ook van de automatisch aangeleverde bestanden informatie over de status van die bestanden en foutmeldingen. 

Inlezen bestanden

Data aanleveren in het InfinitCare Portaal doet u door binnen het Dashboard bij acties een bestand te selecteren en vervolgens op de knop "Inlezen" te klikken. Afhankelijk van uw rechten kunt u bestanden voor verschillende type aanleveringen inlezen. Daarna kunt u het bestand selecteren dat u wilt inlezen. Klik daarna op inlezen. 


 


Overzicht ingelezen bestanden

In het dashboard bij "Bekijken bestanden" ziet u een overzicht met alle ingelezen bestanden. De datum van inlezen en de status van het bestand worden getoond. Meteen na het inlezen van het bestand is de status Ingelezen. 's Nachts verwerkt het Portaal de bestanden en verandert de status in:


 


Via de knop 'Details' is het ook mogelijk om het verwerkingsverslag van het betreffende bestand te bekijken.